Klempířství

Kvalitní klempířské prvky z pozinkovaného plechu, mědi, titanzinku, hliníku či barveného plechu Váš dům ochrání před nežádoucím působením klimatických vlivů, především pak srážkami. Klempířské prvky jsou součástí klempířské konstrukce, která na stavbě zajišťuje především funkci ochrannou. Chrání budovu proti atmosférickým vlivů a odvádí ze stavby srážkovou vodu.

Klempířská konstrukce musí mít odpovídající tuhost a únosnost a musí být spolehlivě připevněna a stabilní. Při návrhu konstrukce je potřeba zohlednit zatížení sněhem, větrem, vliv přilehlých stavebních konstrukcí, ale také vliv montáže nebo zatížení provozem.
Aby byly dodrženy všechny zásady pro správnou funkčnost klempířské konstrukce, je třeba vytvořit projekt, který přesně definuje materiálové, tvarové i konstrukční řešení klempířské konstrukce a dále upřesní řešení připevnění a napojení na přilehlé stavební konstrukce.

Klempířské prvky jsme schopní vám navrhnout a vyrobit dle vašich požadavků až do délky 6 bm. Dopravíme je až k vám na stavbu a odborně je namontujeme.

Fotogalerie klempířských prvků:
(všechny fotky jsou pouze z naších zakázek, vše je naše práce)

 • Okapový systém

 • Závětrné lišty

 • Okapové lišty

 • Oplechování komínu

 • Stříšky na komíny

 • Úžlabní oplechování

 • Atikové oplechování

 • Oplechování podhledů střechy

 • Oplechování stříšek, říms a soklů

 • Protisněhové zábrany

 • Oplechování parapetů

 • Prostupy, nášlapy, ventilace